Inscriere newsletter
Navigare

În direct din Barcelona pentru congresul ECTRIMS /oct.2015

Traducere: Tatiana Petco - voluntar ASMR

 

Cel de-al 31-lea congres european al sclerozei multiple (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis ECTRIMS, în engleză) care a avut loc la Barcelona între 7 și 10 octombrie 2015 a fost cel mai mare congres mondial din toate timpurile cu privire la scleroza multiplă, reunind mai mult de 900 de participanți, neurologi și cercetători din întreaga lume cu mai mult de 1500 de comunicări științifice despre scleroza multiplă.

Noutatea cea mai importantă prezentată în timpul congresului a fost incontestabil rezultatul pozitiv al noului tratament care și-a demonstrat eficacitatea pentru prima dată în toate formele  acestei boli, evoluând progresiv de la bun început (forme progresive primare ale sclerozei multiple). Este vorba despre un anticorp monoclonal care acționează asupra limfocitelor B, numit ocrelizumab. Acest tratament administrat sub formă de perfuzii în fiecare 6 luni a demonstrat, de fapt, o eficiență modestă dar sigură asupra tuturor parametrilor testați (riscul progresării handicapului clinic și IRM), fiind comparat cu o perfuzie placebo. Același tratament a arătat o eficiență la fel de importantă  în primele două studii realizate la pacienții ce prezentau o formă a bolii evolutive (forma de scleroză multiplă remitentă la recidive).

Al doilea rezultat important a fost prezentarea rezultatelor încurajatoare pentru prima dată asupra remielinizării, cu un tratament sub formă de perfuzii lunare (anticorpi monoclonali anti-Lingo-1, studiul RENEW) care îmbunătățesc conductibilitatea nervilor în faza de recuperare a puseului de nevrită optică.

Printre alte noutăți putem reține rezultatele surprinzătoare ale unui tratament antibiotic bine cunoscut și ieftin, minociclina, care a prezentat o primă diminuare, de 44%, a riscului de evoluare a sclerozei multiple la pacienții afectați (se traduce prin diminuarea riscului de recidive sub formă de puseu sau o nouă anomalie inflamatoare care apare la IRM).

În cele din urmă, s-au prezentat și rezultate încurajatoare cu privire la reabilitarea cognitivă printr-o ameliorare a parametrilor IRM funcțional, drept rezultat, al reabilitării persoanelor ce prezintă o gândire lentă, dificultăți de concentrare și memorie.

Profilaxia/Prevenirea

Acizii grași polinesaturați, pot ei preveni SM?

Acizii grași polinesaturați și în special omega 3 posedă proprietăți antiinflamatorii. K. Bjornevik, în conducerea unei echipe norvegiene a urmărit 177000 de asistente medicale timp de 20 de ani și a adunat datorită unui chestionar  mai multe informații referitor la consumarea acizilor grași. Printre această populație, 479 de pacienți au dezvoltat SM. Rezultatele au demonstrat că alimentarea bogată în acizi grași polinesaturați reduce semnificativ riscul SM, și în special omega 3 de origine vegetală (ulei de rapiță, lucernă, ulei de in). Pe de altă parte, în acest studiu, nici un alt efect semnificativ legat de consumarea acizilor grași polinesaturați ce provin din pește, nu a fost observat. Alimentația, deci, poate juca un rol în prevenirea riscului de îmbolnăvire cu SM (Bjornevik K., abstr.168).

Tratamente de fond/specifice

Efectele de lungă durată a imunomodulatoarelor

Un studiu de mare anvergură asupra 13238 de pacienți a fost realizat de o echipă italiană pentru a evalua eficacitatea tratamentelor de lungă durată, actualmente utilizate în SM cu puseu, interferon B și acetat de glatiramer. Compararea rezultatelor obținute în urma tratamentului cu datele pacienților  ce nu au primit un tratament de fond/specific, pune în evidență un beneficiu revelator în favoarea tratamentelor specifice care permit reducerea semnificativă a riscului progresării handicapului și riscului evoluției spre o formă progresivă. Acest studiu confirmă impactul benefic asupra tratamentelor specifice de lungă durată cu interferon B și acetat de glatiramer (S.Alessio, abstr. P589).

Putem opri tratamentul specific, la un moment dat, în caz de stabilitate a bolii?

Este o întrebare adesea pusă de către pacienții care merg spre bine, și la care este dificil să-i dai un răspuns. Totuși, un prim studiu internațional prezentat de către I. Kister permite asigurarea unui prim răspuns. Într-adevăr, această echipă a comparat evoluția acestei boli (puseu, progresia incapacității) a două grupe de pacienți care prezentau o boală stabilă (nici un progres de invaliditate de cel puțin 5 ani): un grup care a încetat tratamentul specific  la un moment dat din diverse motive (lipsa de eficacitate, intoleranță, sarcină și altele) și alt grup care a urmat tratamentul.  Rezultatele obținute asupra celor 426 de pacienți indică o creștere a riscului de evoluție a maladiei în grupul celor care au întrerupt tratamentul. Un studiu american, de scară largă, ce studiază pacienții cu o boală stabilă și impactul stopării tratamentului, este în curs desfășurare (Kister I. abstr.82).

 În curând un nou tratament

Ocrelizumabul, primele rezultate impresionante în SM cu puseu și SM primară progresivă. Cele două comunicări referitoare la rezultatele studiilor asupra ocrelizumabului, noii molecule dezvoltate în SM, au constituit un moment important la acest congres.

SM cu puseu

Prima comunicare face trimitere la rezultatele celor două studii de faza III, OPERA I și II, deci obiectivul a fost de a evalua și compara eficacitatea și toleranța ocrelizumabului (administrat în perfuzii în fiecare 6 luni) față de efectele tratamentului de referință cu interferon B-1a (injectare subcutanată de trei ori pe săptămână) la pacienții cu SM remisivă (SM cu puseu). În total, 1656 de pacienți au fost incluși (30 site-uri web, 40 de țări) în cele două testări clinice. Rezultatele arată că ocrelizumabul permite reducerea de 46 % din riscul puseului în raport cu tratamentul cu interferon B. Un beneficiu foarte important a fost, de asemenea, observat cu această nouă moleculă din ansamblul datelor IRM, inclusiv numărul de leziuni care au un contrast care indică activitatea inflamatore a bolii. Cu toate că se recomandă prudența din cauza monitorizării limitate, aceste date timpurii sugerează un profil acceptabil de siguranță.

 

SM primară progresivă

Până în prezent, nu există tratamente specifice pentru formele progresive primare ale sclerozei multiple (în evoluție fără recurență). Într-un nou studiu, 632 de pacienți afectați de o formă primară a SM au fost tratați cu ocrelizumab (2 perfuzii în 15 zile la un interval de 6 luni) sau au primit un placebo. Pentru prima oară, efecte semnificative au fost raportate datorită acestui nou tratament, în plan clinic, cu o diminuare a riscului de 25 % a progresării handicapului la 2 ani, și pe plan radiologic al IRM (Montabal X. abstr. P.228)

Sarcina și SM

Sarcina și activitățile sclerozei multiple

În timp ce o scădere a frecvenței recidivelor este în general observată în timpul sarcinii, o revenire a activității bolii este adesea raportată în primele 6 luni după naștere. Dintr-o populație de 123 de pacienți cu SM, L.Houtchens și alții au pus în evidență o nouă leziune a IRM la 54% dintre pacienți în care mai mult de jumătate dintre pacienți au avut cel puțin odată recidive în decursul aceste perioade. Aceste rezultate confirmă că perioada urmată după naștere este adesea marcată de o reactivarea a bolii, care poate fi legată de modificările hormonale și imunologice (Houtchens M. abstr. P297).

Analgezia epidurală și SM

Realizarea unei analgezii epidurale în momentul nașterii la pacienții cu SM a rămas mult timp controversată. Un studiu francez a cercetat la 389 de pacienți cu SM, în vârstă medie de 31.4 ani, efectele eventuale a unei analgezii epidurale asupra riscului de recidive în primele trei luni după naștere (perioadă numită și postpartum). Printre acești pacienți, 40% dintre  pacienți au putut beneficia de o analgezie epidurală și un pacient din 4 a prezentat un recidiv în primele trei luni după naștere. Analiza datelor nu găsește legătura semnificativă dintre realizarea unei analgezii epidurale și riscul prezentării unui recidiv după naștere. Cu toate acestea, cum era și de așteptat, riscul recidivului în perioada post natală a fost mult mai ridicată la pacienții care au avut cel puțin un recidiv în perioada sarcinii. Aceste date sunt importante pentru practică, deoarece ele confirmă posibilitatea de a realiza o analgezie epidurală la pacientele gravide și cu SM fără creșterea riscului de recidive după naștere (C.Lavie, abstr. EP1390).

Noile tehnologii și SM

Tratarea Oboselii

Oboseala este un simptom invizibil, în special invalidant și frecvent în timpul SM. Medicamentele sale sunt prost înțelese iar tratamentele medicamentoase insuficient de eficace. O echipă germană a dezvoltat un program ELEVIDA, disponibil pe internet, automatizat și interactiv, bazat pe terapia cognitivo-comportamentală. Urmarea acestui program timp de 3 luni de către 275 de pacienți cu SM, a permis reducerea semnificativă a oboselii și anxietății și ameliorarea calității vieții după 3 și 6 luni (Poettgen J, abstr. 135).

 

Reeducarea pe Internet

Un program de reeducare disponibil pe internet a fost evaluat într-un studiu cu 126 de pacienți, iar rezultatele obținute la domiciliu au fost comparate cu cele ale reeducării clasice. Acest program pilotat de către un kinetoterapeut la distanță, cuprinde informații detaliate, sesiuni de întărire musculară, exerciții de aerobică și un program cotidian de activități fizice. O creștere semnificativă a forței musculare, a activității și capacității pulmonare a fost pusă în evidentă la pacienții care au urmat acest program de reeducare la domiciliu. Acest tip de abordare este interesant în măsura în care pacientul poate practica la domiciliu exerciții fără ca să se deplaseze la kinetoterapeut (Maurer M. abstr. 134).

 

Cercetare

Un nou tratament susceptibil în promovarea reparării sistemului nervos central

LINGO-1 este o proteină care blochează procesul de mielinizare și de inhibitori de LINGO-1 au fost dezvoltate cu speranța că blocajul acestei proteine permite favorizarea remielinizării. Încercarea RENEW a fost testată la 82 de pacienți care prezentau o nevrită optică înainte de a evalua eficiența acestei noi molecule anti LINGO-1 administrată în perfuzie intravenoasă în fiecare 4 săptămâni. După 24 și 32 de săptămâni mai apoi, tratamentul pare să îmbunătățească conductibilitatea nervilor, rezultat care ar putea fi legat de efectul remielinizării acestui nou tratament (Aktas. Abstr.P165).

Tratamentul vitaminizat pentru formele progresive ale SM

O echipă franceză a prezentat rezultatele unui tratament original cu o vitamină de doze mari, Biotina, în formele progresive ale sclerozei multiple. 154 de pacienți au participat la acest studiu (103 tratați cu Biotină ți 50 cu placebo). După nouă luni de tratament, s-a observat un număr semnificativ printre pacienții care au avut o ameliorare a handicapului lor din grupa cu Biotină, decât în grupul placebo. Este un efect mai perceptibil în grupul pacienților cu o formă secundară de progres. Nu au fost efecte adverse grave în timpul studiului. (Tourbah P233).

Reeducarea cognitivă în SM permite ameliorarea performanțelor vizualizate în IRM funcțională

IRM funcțională permite vizualizarea importanței metabolismului cerebral conform zonelor activate de funcționarea creierului cu o rezoluție spațială de ordin centimetric și o rezoluție de ordinul al doilea. Aceasta necesită totuși studii medii asupra numeroaselor subiecte pentru a obține rezultate semnificative.

În ultimii ani numeroase programe de reeducare au fost studiate pentru pacienții cu SM ce prezintă dereglări cognitive ( numite în neurologie tulburări neuropsihice). Aceste tulburări pot atinge la diferite nivele majoritatea pacienților și se traduce, cel mai adesea prin dificultăți moderate al rapidității de gândire (numită și viteza de procesare a informației), concentrării prelungite (numită atenție fixată), capacității de a realiza mai multe lucruri în același timp ( numită atenție divizată), sau memorie.

Într-o primă parte a studiului cu privire la 38 de pacienți ce prezentau tulburări, majoritatea (19 pacienți) au urmat un program de pregătire utilizând un program de calculator timp de 45 de minute, trei ori pe săptămână la domiciliu și 19 altele prin lectura unui DVD simplu de informare asupra SM. La început, timp de șase săptămâni, apoi trei luni, au fost realizate teste cognitive, precum și un IRM cerebral funcțional. Rezultatele au arătat o foarte bună activare cerebrală în zonele importante pentru a realiza exerciții cu pacienții care au urmat un antrenament, corelat cu o ameliorare a testelor cognitive în raport cu subiecții controlați. (ECTRIMS 2015- După Campbell J).

 

Sursa: La revue de la ligue française contre la sclérose en plaques, février 2016. Nr. 146

„Le courier de la Sclérose en plaques” pp.10-15