Împreună învingem SM

Circa 8.000 – 10.000 de oameni din România au scleroză multiplă, incidența cea mai ridicată întâlnindu-se la persoanele cu vârste cuprinse între 20-40 de ani.

Noi oferim speranță și ajutor prin informare, suport și campanii la nivel național.