Inscriere newsletter
Navigare

Burse și granturi MSIF pentru cercetare în SM

Termenul limită pentru cererile de burse și subvenții McDonald Du Pre este 30 iunie 2016

În fiecare an MSIF oferă granturi și burse care permit cercetătorilor tineri si medicilor în SM din țările în curs de dezvoltare să se implice în proiecte de cercetare într-unul din centrele de excelenșă în cercetarea SM.

Bursa McDonald

Bursa McDonald permite tinerilor cercetători din țările în curs de dezvoltare, să muncească alături de marii cercetători ai lumii în domeniul sclerozei multiple, cu scopul de a se întoarce la ei în țară și să stabilească un program de cercetare asupra SM care implică aplicarea noilor tehnici acumulate.

Aceasta este o bursa de doi ani, cu o valoare de £ 30,000 pe an pentru candidat și o sumă suplimentară de £ 2,000 pe an alocate instituției gazdă. Informații suplimentare pot fi găsite la adresa: www.msif.org/mcdonald .

Cine este eligibil?

Solicitanții trebuie să aibă vârsta de sub 35 de ani, la momentul depunerii cererii și trebuie să fie cetățeni ai unei țări în curs de dezvoltare astfel cum sunt definite de Banca Mondială.

Solicitanții trebuie să fie într-una dintre următoarele situații:

• să lucreze sau să-și facă studiile într-o țară în curs de dezvoltare, la momentul numirii

• să lucreze sau să-și facă studiile într-o altă țară asupra unui proiect care a început în cele șase luni înainte de numire

• să studieze într-o altă țară asupra unui proiect sustinut de un grant al Federației Internaționale a SM.

Scopul cercetării solicitantului ar trebui să fie un domeniu al neuroștiinței pertinent pentru SM.

Înainte de numire, solicitanții trebuie să fi identificat un proiect adecvat și să discute despre implicarea lor cu coordonatorul instituției de aplicare a proiectului.

Traducere Tatiana Petco, voluntar ASMR