Seminarul Național SM 2018

28-30 septembrie, Hotel Perla, Timișoara

În persioada 28 - 30 septembrie 2018, Fundația Filantropia Timișoara, împreună cu Asociația de Scleroză Multiplă din România și Coaliția Organizațiilor Pacienților Cronici (COPAC), a organizat la Hotel Perla din Timișoara, Seminarului National de Scleroză Multiplă 2018.

La eveniment au participat cca.120 de persoane afectate de scleroza multiplă din Timișoara și din țară, care au urmărit prezentări dedicate atât pacientului cât și profesioniștilor din domeniul dizabilității prezenți la eveniment, aduse în fața participanților de către un colectiv de specialiști coordonați de doamna Prof.Dr.Mihaela Simu, medic specialist neurolog la Spitalul Județean din Timișoara. Participanții au auvut ocazia să primească informații noi în domeniul neurologiei, psihologiei, al serviciilor sociale și deasemenea să participe activ la atelierele deschise pentru aceștia și care au avut tematică în domeniul recuperării și al coopingului.

Pe lângă activitățile educative, pacienții au fost invitați să participe activ la îmbunătățirea calității vieții persoanelor afectate de această maladie, prin completarea chestionarului pus la dispoziție de programul Romania vs SM, un program care colectează impresiile pacienților cu privire la calitatea vieții acestora, date care stau la baza creării unor programe de sprijin pentru pacienți și familia acestora. Îi rugăm și pe această cale, pe toți pacienții și îngrijitorii acestora, acolo unde este cazul, să completeze acest formular și să păstreze legătura cu acest program, pentru a putea beneficia de rezultatele acestuia. Chestionarul poate fi completat la adresa:

 

Evenimentul a fost realizat cu sprijinul financiar al Jansen România, Merk România, Sanofi Genzime România, Roche România și Fundația de Scleroză Multiplă Bihor.

Vă invităm să urmăriți albumul foto din cadrul acestui eveniment și să vizionați principalele prezentări ale acestei ediții de seminar.

programul evenimentului

album foto (facebook)

înregistrări video Prof.Dr.Mihaela Simu

înregistrare video Dr.Amalia Cornea

 

Ce este Seminarul Național SM?

Aflat la cea dea XVI-a ediție, Seminarul Național SM al ASMR este realizat ca un eveniment de informare și educație nonformală adresat persoanelor afectate de scleroza multiplă și care este organizat în vederea facilitării creșterii calității vieții persoanelor afectate prin îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul bolii, dobândirea de noi informații din domeniu, cunoașterea unor exemple motivante de viață cu SM, toate prin racordarea la mișcarea SM națională.

 Seminarul este organizat sub forma prezentărilor în plen, seminarii tematice interactive, sesiuni de întrebări și răspunsuri, ateliere de lucru, toate din domenii de interes ale persoanei cu SM (neurologie, interne, balneo-fizioterapie, psihologie, îngrijire medicale, legislație și drepturi ale persoanei cu dizabilități etc. prezentate de echipa de specialiști a centrului de tratament din Timișoara, coordonat de prof.Dr.Mihaela Simu). Totodată, acest eveniment include și prezentări de publicații, prezentare de activități ale grupurilor locale, expoziții cu tematică SM, activități de socializare și agrement.

 Începând cu anul 2016, ASMR a deschis o serie nouă de seminarii naționale, dedicate îmbunătățirii comunicării pacientului cu Centrele de Tratament cuprinse în Programul Național de Tratament, dar și îmbunătățirii comunicării dintre Centrele de Tratament și medicii neurologi din localitățile de origine ale pacienților tratați în Programul Național de Tratament.

 Scopul evenimentului

 1. Îmbunătățirea calității vieții persoanei afectate de SM și tratată în Centrul de Tratament gazdă a evenimentului, ca urmare a îmbunătățirii cunoștințelor acestuia despre boală, despre serviciile destinate acestuia și disponibile în comunitate; ca urmare a îmbunătățirii comunicării cu echipa de specialiști din Centrul de Tratament și infrastructura colaboratoare, implicarea pacientului în mișcarea națională, care poate oferi informare despre noi resurse ți facilitează resurse pentru managementul cât mai facil al bolii.
 2. Îmbunătățirea calității serviciilor adresate pacientului afectat de SM, printr-o abordare holistică, implicând medicii neurologi și echipa de specialiști ai acestora, servicii medicale de recuperare, servicii sociale și alte servicii, într-un efort sinergic, de colaborare și construcție structurată a unui sistem de sprijin integrat, fundamentat pe valorile profesionalismului și mai ales a dedicării voluntare.

 Calendarul multianual al Seminarului Național SM

Urmând ordinea aproximativă a deschiderii centrelor de tratament din Programul Național SM, calendarul multianual orientativ de organizare a Seminarului Național SM este următorul:

2016 – Târgu Mureș

2017 – București

2018 – Timișoara

2019 – Iași

2020 – Cluj

2021 – Craiova

Cine prezintă lucrările științifice în cadrul seminarului

Fiecare ediție din această serie de seminarii își propune să implice echipa de specialiști din Centrul de tratament gazdă, astfel încât, sub coordonarea medicilor neurologi responsabili în centrul de tratament cu administrarea terapiei pentru persoanele afectate de SM, să poată oferi teme cât mai specifice nevoilor pacienților din centrul de tratament amintit, teme cuprinse într-o paletă cât mai diversificată de domenii, de la neurologie la recuperare, de la consiliere psihologică la îngrijire medicală specifică, de la drepturile legale ale pacientului la serviciile sociale de care poate beneficia.

Totodată, vor fi implicați și alți furnizori de servicii medicale, de recuperare, servicii sociale și alte tipuri de servicii de interes pentru participanții la seminar.

 Cui îi este adresat Seminarul Național de Scleroză Multiplă?

Categoriile de participanți la acest tip de eveniment sunt următoarele:

 • Persoane diagnosticate cu SM și tratate în Centrul de Tratament gazdă a evenimentului, membrii ai ASMR;
 • Persoane diagnosticate cu SM și tratate în alte centre de tratament din țară, membrii ai ASMR;
 • Persoane diagnosticate cu SM și care nu sunt cuprinse în nici un program de tratament;
 • Medici neurologi și profesioniști în domeniul sănătății din localitățile de origine ale pacienților tratați în Centrul de Tratament gazdă a evenimentului;
 • Îngrijitori ai persoanei afectate de SM.

 Obiectivele specifice ale evenimentului

 • Organizarea a 3 zile de eveniment (de tip weekend), pentru 120 de pacienți, dintre care minim 80 pacienți cu tratament în Centrul de Tratament gazdă a evenimentului, cu cazare și masă, într-o locație accesibilă pentru persoane cu dizabilități, cu un program adaptat cerințelor participanților, cu sesiuni de plen și ateliere pe teme medicale, de recuperare, de consiliere psihologică, de informare juridică și sesiuni de promovare a comunității SM din România;
 • Implicarea echipei de specialiști ai medicului neurolog coordonator al Centrului de Tratament în vederea susținerii lucrărilor de interes pentru pacienți și pentru medicii invitați, în conformitate cu rezultatele chestionarului de sondare aplicat de ASMR potențialilor participanți la eveniment;
 • Implicare medicilor neurologi din localitățile de origine ale pacienților tratați în centrul de tratament și instruirea acestora pe teme legate de neurologie specifică SM și promovarea participării acestora la mișcarea SM prin îmbunătățirea comunicării cu pacientul, eficientizarea și îmbunătățirea serviciilor medicale;
 • Promovarea comunității SM din România, prin facilitarea comunicării pacienților din toate colțurile țării și implicarea acestora în acțiuni comune, promovate prin intermediul atelierelor și a Congresului ASMR în sesiune extraordinară, organizat în prima zi se seminar;

 Care sunt temele generale ale Seminarului Național SM 2018

Ca urmare a chestionarului aplicat potențialilor participanți la această ediție, vă prezentăm în continuare temele de interes rezultate. Titlurile specifice vor fi anunțate în cursul lunii septembrie 2018, după avizarea acestora de coordonatorul științific, Prof. Dr.Mihaela Simu, coordonatorul centrului de tratament SM de la Timișoara. Iată temele generale:


Secțiunea neurologie/medical:
1    Noutăți terapeutice
2    Vitamina D
3    Prezentare noi cercetări
4    SM și complicațiile urologice
5    Rolul persoanei suport
6    Studii comparative tratament
7    Sarcina și SM
8    Registrul SM

Secțiunea psihologie:
1    Studiu depresia in SM
2    Disfuncții cognitive în SM
3    Întrebări și răspunsuri
4    Mecanisme de coping (adaptare) la provocările bolii
5    Rolul persoanei suport

Secțiunea recuperare:
1    Gimnastica medicală
2    Fizioterapia în SM
3    Terapia prin dans
4    Terapia boweb

Secțiunea asistență medicală:
1    Rolul persoanei suport
2    Îngrijirea complicațiilor
3    Tehnici administrare tratament
4    Întrebări și răspunsuri

Secțiunea drepturi, legislație:
1    Beneficii și drepturi
2    Pensia de boală/grad handicap
3    Îmbunătățirea serviciilor în spital
4    Întrebări și răspunsuri
5    Dreptul muncii în SM

Tag-uri ultimele știri