Congresul ASMR 2015

Eveniment de implicare decizională a persoanelor afectate de SM, prin intermediul reprezentanților grupurilor locale de sprijin
Când 2015-10-23 event_when_differentday_optional_word_between_date_and_time 18:00 până la
2015-10-25 event_when_differentday_optional_word_between_date_and_time 21:00
Unde Predeal
Nume
Telefon de Contact 0744/647825
Adaugă un eveniment în calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

Congresul ASMR, aflat la prima ediție, este un eveniment de implicare activă a tuturor membrilor organizației naționale, oferind o structură organizatorică în care fiecare pacient și grup local SM din orice colț al țării este informat și implicat activ privind intocmirea și implementarea Agendei Pacientului SM și participă la toate structurile decizionale ale comunității naționale SM, reunite sub umbrela ASMR, în conformitate cu prevederile statutului acestei organizații. Congresul este compus din reprezentanții cu drept de vot a tuturor grupurilor locale SM din cuprinsul României, la care se pot alătura orice membru ASMR, care participă la ședințele decizionale ale Congresului ASMR cu privire la Agenda Pacientului SM și la viața comunității SM din România. Principala forță de implicare și reprezentare a pacientului la nivel național o constituie rotația președinției în ASMR, care oferă șansa tuturor grupurilor locale din România de a coordona mișcărea națională SM.

Programul congresului

Vineri, 23 octombrie

18.00 - 19.00 Sedință de consiliu director

                      Ordinea de zi:

1. Supunerea spre aprobare a listei noilor membrii ASMR;

2. Supunerea spre aprobare a Agendei Pacientului 2016 (Planul de acțiune 2016);

3. Supunerea spre aprobare a propunerii de inițierea a campaniei pentru accesul la tratament în SM;

4. Supunerea spre aprobare a propunerii de regulamentului pentru fondul Ice Bucket Chalenge;

5. Supunerea spre aprobare a raportului financiar actualizat la zi;

6. Supunerea spre aprobare a regulamentului de promovare a implicării active a membrilor;

7. Discuții privind lista de rotație a președinției 2016-2017;

8. Diverse (teme propuse de participanți cu aprobarea CD în vederea discutării acestora). Propunerile sunt comunicate directorului executic ASMR, cu rol de secretar de ședință CD. Comunicarea se face in scris, înaintea ședinței, la adresa mail: centru@sclerozamultipla.ro

                      Participanți cu drept de vot:

                                         Ion Dorian, președinte

                                         Liliana Nicolescu, membru CD

                                         Petru Dănilă, membri CD

                                         Ciprian Pablo Munteanu, membru CD

                       Participanți fără drept de vot:

                                         Laurențiu Lazăr, director executiv

                       Asistență cu drept de consultare:

                                         Câte un reprezentant al grupurilor de suport din țară (unul/localitate)

                      Atribuțiile Consiliului Director, conform Statutului ASMR, extras din art.16:

a. asigură conducerea operativă a activităţilor asociaţiei, realizarea actelor de administraţie privind activitatea acesteia cu transparenţă maximă, prin mandatul Congresului;

b. reprezintă asociaţia în îndeplinirea scopului şi obiectivelor acesteia prin mandatul Congresului;

c. întocmeşte şi prezintă strategia de dezvoltare şi raportul anual al activităţii narativ şi financiar, spre a fi prezentate în Congres;

d. distribuie şi răspunde nominal pentru atribuţiile specifice ale fiecărui membru, conform regulamentului de organizare şi funcţionare;

e. propune cotizaţia anuală, taxa de înscriere sau alte forme de sprijin a asociaţiei şi care se vor supune aprobării Congresului;

f. propune sancţiuni către Congres ca urmare a constatării încălcării statutului sau/şi a regulamentului de funcţionare a ASMR;

g. sprijină și monitorizează grupurile de sprijin în respectarea criteriilor privind statutul de membru cu drept de vot, primit de acestea în baza hotărârii Congresului, pe baza criteriilor din prezentul statut şi a regulamentului de funcţionare a ASMR şi aprobă schema de organizare pentru personal a sucursalelor;

h. propune modificări ale statutului asociaţiei care se vor supune spre aprobare Congresului.

                                         

Sâmbătă, 24 octombrie

17.00 - 18.30 Congres ASMR

 Ordinea de zi:

Ratificarea deciziilor CD după cum urmează:

1. Decizia privind aprobarea listei noilor membrii ASMR

2. Decizia privind aprobarea Agendei Pacientului 2016 (Planul de acțiune 2016)

3. Decizia privind aprobarea propunerii de inițierea a campaniei pentru accesul la tratament în SM

4. Decizia privind aprobarea propunerii de regulamentului pentru fondul Ice Bucket Chalenge

5. Decizia privind aprobarea raportului financiar actualizat la zi

6. Decizia privind aprobarea regulamentului de promovare a implicării active a membrilor;

Ordinea de zi dezbătută fără decizia CD:

7. Alegerea președinților pentru anii 2016 respectiv 2017;

8. Diverse (teme propuse de participanți cu aprobarea CD în vederea discutării acestora). Propunerile sunt comunicate directorului executic ASMR, cu rol de secretar de ședință Congresului ASMR. Comunicarea se face in scris, înaintea ședinței, la adresa mail: centru@sclerozamultipla.ro

                      Participanți cu drept de vot:

Câte un reprezentant din fiecare localitate în care se deschide grup de suport ASMR. Delegații cu drept de vot sunt membrii ASMR care completează formularul de angajament privind constituirea grupului de suport local. Anul 2015 este un an de grație în care, conform prevederilor statutului ASMR nu sunt necesari 15 membrii pentru constituirea unui grup de suport local. Până la sesiuniea Congresului ASMR din 2016, acest nivel minim de membrii trebuie completat. 

Următoarele localități vor avea un reprezentant: Alba, Alexandria (Teleorman), Arad, Bistrița, Brașav, București, Buzău, Constanța, Focșani, Geoagiu, Oradea, Piatra Neamț, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgoviște.

                      Participanți fără drept de vot:

Toți participanții la Seminarul Național SM 2015 au dreptul de participare la Congresul ASMR 2015 și la exprimarea opiniei prin intermediul reprezentantului delegat cu drept de vot.

                 Atribuțiile Congresului ASMR 2015, conform Statutului ASMR, extras din art.15:

a. asigură accesul neîngrădid al membrilor la informaţie, exprimarea opiniei şi luarea deciziilor în cadrul Congresului;

b. hotăreşte orice modificare adusa statutului sau regulamentului de funcţionare ASMR;

c. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a ASMR, precum şi documentele conexe acestuia, cum ar fi regulamentul de organizare si functionare a grupurilor de lucru şi altele hotărâte de Congresul ASMR;

d. acordă statutul de membru în cadrul Asociației, ca urmare a verificării criteriilor privind acordarea statutului de membru, în conformitate cu regulamentul de funcţionare a ASMR, aprobat de Congres;

e. solicită şi aprobă documentele de bază ale ASMR: strategia de dezvoltare, planul de acţiune şi raportarea de activitate narativ şi financiar prezentate de Consiliului Director, direct sau prin împuternicit;

f. împuterniceşte Consiliul Director pentru coordonarea ASMR şi aplicarea hotărârilor Congresului;

g. alege președintele ASMR în baza principiului președinției anuale rotative, în baza unei succesiuni hotărâte anterior;

h. alege membrii Consiliului Director, ca urmare a listei de candidaţi înaintate Congresului de către Preşedintele ASMR în exerciţiu;

i. numeşte Directorul Executiv, ca şi coordonator al Biroului Executiv ASMR, cu funcţie de executiv, pentru asistarea Consiliului Director pentru aplicarea activităţilor ASMR;

j. conferă persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlul de onoare;

k. se supune regulilor detaliate în regulamentelor hotărâte de Congres;

l. în exercitarea atributiilor ce îi revin Congresul ASMR adoptă hotărâri, cu votul majoritătii membrilor acestuia, cu respectarea prezentului statut.

Conţinut asemănător
Seminarul Național SM 2015