Ședința telefonică - 30 ianuarie 2018

Nr.Reg.Congres: 2/2/30.01.2018

PROCES VERBAL

SEDINTEI DE CONSILIULUI DIRECTOR AL

ASOCIAȚIEI DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ DIN ROMÂNIA

 În conformitate cu prevederile Art.15 lit a) din Statutul Asociației de Scleroză Multiplă din România, a fost convocată ședința Consiliului Director ASMR, la data de 30 ianuarie 2018, ora 16.30, care a avut loc prin conferință telefonică, cu participarea tuturor membrilor CD. La ședința s-a dorit participarea tuturor părților interesate din cadrul ASMR, însă infrastructura mobilă a permis realizarea conferinței telefonice doar pentru 6 persoane, motiv pentru care ședința a fost restrânsă la nivelul membrilor CD.

Ședința a avut următoarea ordine de zi:

 1. Soluționarea situației P.V. a Congresului 2017;
 2. Agenda Pacientului 2018 (Planul de acțiune ASMR 2018);
 3. Programul ASMR 3000;
 4. Registrul electronic ASMR (RESM) și contractul de colaborare;
 5. Diverse:
 • Raport 2017 - februarie
 • RIMS

Se trece la primul punct al ordinii de zi:

 1. Soluționarea situației P.V. a Congresului 2017

Se propune ca până săptămâna viitoare, 5 februarie, cele două organizații independente SM cu delegat în CD ASMR să hotărască dacă vor depune candidatura de membru ASMR, astfel încât să poată fi validată prezența în CD a delegaților acestor organizații;

Se trece la punctul doi al ordinii de zi:

 1. Agenda Pacientului 2018 (Planul de acțiune ASMR 2018)

Se propune și se decide completarea planului de acțiune cu următoarele activități:

 • Seminarul Familia și SM, coordonat de ASMB;
 • Școala ASMR (cu cele patru ediții: primăvara, vară, toamnă, iarnă);

Se trece la punctul trei al ordinii de zi:

 1. Programul ASMR 3000;

Se propune și se decide ca:

 • Echipa de evaluare a proiectelor, comisia menționată în regulamentul de program să fie formată din doi membrii care, în cazul în care fac parte din grupuri locale SM, membre ASMR, nu vor putea depune proiecte pentru finanțare pentru grupurile SM din care fac parte;
 • Se decide ca echipa de evaluare a proiectelor să fie formată din Dragoș Zaharia și Laurențiu Lazăr;
 • Documentația de program va fi finalizată conform celor convenite în luna februarie;
 • Programul va fi promovat în cursul lunii februarie, iar proiectele vor fi validate cu ocazia Congresului ASMR, care va avea loc în perioada 16-17 martie 2018, la Mănăstirea Caraiman din Bușteni.

Se trece la punctul patru al ordinii de zi:

 1. Registrul electronic ASMR (RESM) și contractul de colaborare

Este prezentat proiectul și se propune ca echipa de implementare, formată din Jozsef Kovari și Laurențiu Lazăr să pregătească un modul de instruire pentru grupurile locale SM, care vor utiliza acest instrument comun, modul care va fi susținut la Școala de primăvară ASMR, din data de 16 martie 2018, de la Mănăstirea Caraiman din Bușteni.

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:

 1. Diverse:
 • Se propune ca raportul ASMR 2017 să fie încheiat în cursul lunii februarie și comunicat membrilor CD.

 

Întocmit,

Laurențiu Lazăr

Secretar ședinței CD