Ședința telefonică - 26 februarie 2016

PROCES VERBAL

AL SEDINȚEI DE CONSILIU DIRECTOR A

ASOCIAȚIEI DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ DIN ROMÂNIA

 

În conformitate cu prevederile Art.16 lit (a din Statutul Asociației de Scleroză Multiplă din România, a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Director a Asociației, la data de 26 februarie 2016, ora 17.00, în conferință telefonică Skype. Sedința a avut următoarea ordine de zi:

  1. Organizarea Congresului ASMR 2016 în ședință ordinară;
  2. Redeschiderea revistei Columna;
  3. Săptămâna speranței 2016 și Ștafeta Ciclistă SM 2016;
  4. Inițierea grupurilor de suport SM;
  5. Protocolul de colaborare cu organizațiile SM.

Din totalul de 5 membri ai Consiliului Director,  convocaţi pentru prezenta ședință, sunt prezenţi 3 membrii, după cum urmează: Cristina Bungărdean – Presedinte, Dragoș Zaharia, Liliana Nicolescu.

Președintele Asociației supune la vot ordinea de zi.

Se aprobă în unanimitate.

 Se trece la primul punct al ordinii de zi: Organizarea Congresului ASMR 2016 în ședință ordinară.

Se hotărește organizarea Congresului 2016 la București, în perioada 23-24 martie 2016;

Directorul executiv este responsabil cu îndeplinirea condițiilor de organizare.

Se aprobă în unanimitate.

Se trece la punctul doi al ordinii de zi: Redeschiderea revistei Columna.

Se hotărește structura revistei și data de lansare, 23 martie 2016, la Congresul ASMR.

Directorul executiv este responsabil cu îndeplinirea condițiilor de organizare.

Se aprobă în unanimitate.

Se trece la punctul trei al ordinii de zi: Săptămâna speranței 2016 și Ștafeta Ciclistă SM 2016.

Se hotărește ca acest subiect sa fie definitivat la Congresul ASMR.

Se aprobă în unanimitate.

Se trece la punctul patru al ordinii de zi: Inițierea grupurilor de suport SM;

Se hotărește ca toți membrii CD să promoveze deschiderea de noi grupuri de suport. La Congres va fi prezentată o secțiune privind administrarea unui grup de suport.

Se aprobă în unanimitate.

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi: Protocolul de colaborare cu organizațiile SM.

Se hotărește pregătirea unui protocol de colaborare cu organizatiile SM, pentru a putea fi discutat și aprobat la Congresul SSMR.

Directorul executiv este responsabil cu întocmirea unui draft de protocol.

Se aprobă în unanimitate.