Proces Verbal Adunare Generală ASMR

27 martie 2015

Nr.Reg.Congres: 1/27.03.2015

PROCES VERBAL

SEDINTEI DE ADUNARE GENERALĂ (CONGRES) A

ASOCIAȚIEI DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ DIN ROMÂNIA

 

În conformitate cu prevederile Art.13 lit. h, paragraf (1) din Statutul Asociației de Scleroză Multiplă din România, a fost convocată ședința ordinară a Adunării Generale (denumită în continuare Congres) a Asociației, la data de 27 martie 2015, ora 16.00, la Hotel Bulevard din Predeal. Ședința a avut următoarea ordine de zi:

  1. Alegerea Consiliului Director;
  2. Aprobarea noului Statut al Asociației;
  3. Diverse:

3.1. Situația actuală a asociației;

3.2. Alegerea unui Director executiv.

 

Din totalul de 7 membri ai Adunării Generale a Asociației, convocaţi pentru prezenta ședință, sunt prezenţi 5 membrii, după cum urmează: Ion Dorian – Președinte, Dănilă Petru, Liliana Nicolescu, Derșidan Fabiola, Munteanu Pablo Ciprian, iar doi membrii sunt absenți, respectiv  Sarghi Gina, Anghel Nicolae.

Președintele Asociației supune la vot ordinea de zi.

        Se aprobă în unanimitate.

 

Se trece la primul punct al ordinii de zi:

  1. Alegerea Consiliului Director.

1.1. Se propune următoarea componență a Consiliului Director:

a)      Ion Dorian, domiciliat în localitatea Constanța, B-dul 1 Mai nr.82A, bl.104, ap.9, județul Constanța, legitimat cu CIP seria PA, nr:004946, eliberat de Constanța, la data de 04.09.2014, fiind înregistrat cu CNP: 1710713131231;

-          Se propune păstrarea funcției de președinte al Asociației.

-          Se aprobă în unanimitate.

b)      Derșidan Fabiola, domiciliată în Oradea, str.Mareșal Alexandru Averescu nr.11, ap.9, județul Bihor, legitimată cu CI seria: XH, nr: 733600, eliberat de SPCLEP Oradea, la data de 01.04.2011, fiind înregistrată cu CNP: 2760102054684;

-          Este propusă pentru păstrarea funcției acesteia de membru în CD.

-          Se aprobă în unanimitate.

c)       Munteanu Ciprian Pablo, domiciliat în localitatea Bragadiru, str.Șoseaua Alexandriei nr.480, bl.D3-2, sc.2, et.3, ap.21, județul Ilfov, legitimat cu CI seria: IF, nr: 423526, eliberat de SPCLEP Bragadiru, la data de 24.09.2014, fiind înregistrat cu CNP: 1620918297290,

-          Este propus pentru calitatea de membru al CD.

-          Se aprobă în unanimitate.

d)      Nicolescu Liliana, domiciliată în Râmnicu Vâlcea, Splaiul Independenței nr.8, bl.9, sc.A, ap.44, județul Vâlcea, legitimată cu CI seria: VX nr: 486492, eliberat de SPCLEP Vâlcea, la data de 20.09.2012, fiind înregistrată cu CNP: 2780929384191,

-          Este propusă pentru calitatea de membru al CD.

-          Se aprobă în unanimitate.

e)      Dănilă Petru, domiciliat în Târgoviște, str.Calea Bucureșt, bl.O2, sc.C, ap.16, județul Dâmbovița, legitimată cu CI seria: DD nr: 339707, eliberat de SPCLEP Târgoviște, la data de 07.01.2007, fiind înregistrată cu CNP: 1600415151779,

-          Este propus pentru calitatea de membru al CD.

-          Se aprobă în unanimitate.

  1. Numirea unui cenzor în persoana doamnei Lucaciu Cornelia, domiciliat în Oradea, str.Alexandru Xenopol 5, bl.PB.33, ap.1, Oradea, județul Bihor, legitimat cu CI seria: XH, nr.424087, eliberat de SPCLEP Oradea, la data de 14.03.2006, CNP: 1681229054670.

 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi:

  1. Aprobarea noului Statut al Asociației.

2.1. Este prezentat noul statut al Asociației care a fost semnat azi, data prezentului proces verbal;

2.2. Se propune ca membrii fondatori ai ASMR să fie numiți membrii de onoare ai Asociației, pentru implicarea în fondarea asociației;

2.3. Se propune ca un număr de 3 persoane să fie acceptate ca membrii de onoare ai ASMR, ca urmare a rolului acestora în fondarea mișcării de scleroză multiplă din România. Aceste persoane sunt: Marcel Morar, Prof.Dr.Petru Mihancea, Ion Gâda;

2.4. Se propune ca membrii de onoare să fie invitați la toate manifestările ASMR.

2.5. Sediul asociației rămâne neschimbat.

-          Se aprobă în unanimitate.

 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi:

  1. Diverse:

3.1. Situația actuală a Asociației.

-          Membrii asociației nu se fac responsabil de inactivitatea asociației de până acum și situația privind datoriile existente.

-          Se aprobă în unanimitate.

3.2. Alegerea unui director executiv.

-          Se propune alegerea în calitatea de director executiv al Asociație, domnul Lazăr Laurențiu Ioan, domiciliat în Oradea, str.Henri Coandă 18, pb.54, ap.10, Oradea, legitimat cu CI seria XH nr.366101, eliberat de Mun.Oradea, la data de 03.01.2005, înregistrat cu CNP: 1710914054657.

-          Ales în conformitate cu art.13, lit.e. din Statut.

-          Domnul Lazăr Laurențiu Ioan, director executiv al asociaţiei, este împuternicit de președintele Asociației  pentru a semna actele asociaţiei atât în faţa notarului public, a instanţelor judecătoreşti şi oriunde va fi necesar, atât pentru actele juridice, cât şi pentru cele economice, totodată fiind cel care deţine şi utilizează ştampila asociaţiei și gestionarea conturilor asociației.

 

                                                                      Membri participanți:

       Ion Dorian                                                                         Dersidan Fabiola

-          ss  -                                                                                  - ss -

 

                               Liliana Nicolescu                                                             Danila Petru

-          ss  -                                                                                  - ss -

 

                               Munteanu Pablo Ciprian                                             Împuternicit:

-          ss -                                                                                              Lazăr Laurențiu Ioan

                                                                                                              - ss -