Stretching-ul în scleroza multiplă

publicație pe timp de pandemie

Mișcare națională dedicată persoanelor afectate de scleroza multiplă, activitate sprijinită de Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, la fel ca și activitatea centrului de zi pentru persoane cu dizabilități din Oradea, este și aceasta semnificativ afectară de pandemia COVID-19. Astfel, dacă în fiecare an au fost organizate seminarii naționale, întâlniri locale ale pacienților în cel puțin 10 județe, începând cu anul 2020 aceste activități au fost reduse dramatic. Cu toate acestea, mișcarea națională, beneficiind de sprijinul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, a Asociației Filantropia Oradea și a Fundației de Scleroză Multiplă Bihor a reușit să se implice în viața pacienților oferindu-le sprijin prin publicații dedicate noilor provocări. Astfel, ca urmare faptului că activitățile de recuperare sunt mult limitate, cum este și cazul activităților realizate în centrul de zi din Oradea și Timișoara, dar și ca urmare a măsurilor de izolare și carantinare care aduc perioade îndelungate de inactivitate la domiciliu, situații care mai aduc după sine riscuri majore privind păstrarea formei fizice, atât de importantă în cazul persoanelor afectate de această maladie, se impunea realizarea unor materiale de educație privind întrețierea sănătății la domiciliu. De aceea, pe lângă sesiunile de kinetoterapie online, organizate de specialiștii în domeniu a centrelor SM, mișcarea de scleroză multiplă din România a editat și tipărit o lucrare dedicată pacienților, o lucrare care poate fi utilizată cu ușurință la domiciliu în condiții de pandemie. Lucrarea intitulată ”Streching-ul în scleroza multiplă”, are ca autori pe doamna Dorina Ianc, cadru didactic la Universitatea Oradea, facultatea de profil și pe Alexander Popescu, kinetoterapeut la centrul de zi de recuperare din Oradea, o colaborare care aduce astfel atât abordarea teoretică și pedagogică necesară, cât și abordarea practică a celor mai importante provocări identificate de profesiniștii centrului de zi în munca directă cu pacienții lor. Publicația este distribuită gratuit atăt în Oradea și Bihor, cât și în toată țara prin intermediul comunității naționale de scleroză multiplă.