Pensia de invaliditate poate cumula și alte venituri

Modificare influiențată de campania Laurei Florescu, pacient cu SM

O serie de modificări referitoare la cumulul pensiilor de invaliditate cu alte tipuri de venituri sunt cuprinse într-o lege care a intrat azi în vigoare. În ceea ce privește veniturile din activități independente, cum sunt cele obținute de persoanele fizice autorizate, ele pot fi obținute de pensionar fără ca acesta să piardă temporar dreptul la pensia de care beneficiază.

La ce pensionari se referă, mai exact, legea? La pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I sau II de invaliditate (inclusiv pensionarii de urmaș încadrați așa), pensionarii de invaliditate încadrați la gradul III (inclusiv copiii și pensionarii de urmaș încadrați așa), cei care sunt beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parțiale, dar sunt incluși și soții supraviețuitori care sunt beneficiari ai unor pensii de urmaș.

Aceste categorii pot cumula, potrivit actului, pensiilor lor de invaliditate cu veniturile din activitățile dependente, cu excepția: veniturilor obținute dintr-un contract de muncă, a celor obținute de funcționarii publici sau de persoane în funcții elective, legislative sau judecătorești. De asemenea, mărimea acestor venituri nu mai contează în cazul cumulului. Asta înseamnă că cei ce obțin astfel de venituri nu vor putea fi penalizați în vreun fel din această cauză, în sensul suspendării temporare a dreptului la pensie.

"În sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități independente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora", potrivit legii. Așadar, cumulul cu venturile din activități independente se poate face pentru toate tipurile de pensie, întrucât textul nu face diferențe. Astfel de venituri sunt, de pildă, cele obținute de persoanele fizice autorizate.

În fine, actul mai stabilește și faptul că pot cumula pensia cu venituri realizate din activități dependente (salarii, de exemplu), indiferent de cât de mari sunt, următoarele categorii de pensionari: pensionarii pentru limită de vârstă, nevăzătorii, pensionarii de invaliditate gradul III, precum și copiii, pensionari de urmaș, încadrați în gradul III de invaliditate, copiii, pensionari  de urmaș, până la 16 ani sau chiar 26, dacă își continuă studiile, dar și pensionarii care realizează venituri în calitate de consilieri locali/județeni.

sursa: 

avocatnet.ro

Conţinut asemănător
Laura Florescu și schimbarea legii
Tag-uri ultimele știri