Proiect HG prorogare HG161/2016 privind Contractul cadru privind asistența medicală

Hotarare de Guvern pentru prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017 și pentru prelungirea până la data de 30 iunie 2016 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015

Nota de fundamentare privind proiectul de lege poate fi consultat aici:

http://www.ms.ro/documente/Nota%20Fundamentare%2025.03.2016_1222_2488.pdf

Proiectul de lege propus poate fi consultat aici:

http://www.ms.ro/documente/HG%2025.03.2016_1222_2489.pdf

Contact pentru propuneri și detalii:

Valentina Diaconu

0372.309.187

Tag-uri ultimele știri