Managementul bolii în SM

ghid de informare inițială
Managementul bolii în SM
Broșură
SSMR,
SSMR,
Neurologie, Psihologie, General,
45
2007
http://
Română,
Mișcarea SM din România, printr-un efors semnificativ, a reușit să măbilizeze peste 15 grupuri SM din România pentru crearea primului ghid destinat informării pacientului afectate de scleroza multiplă. Ghidul include informații din domeniul medical și social, cuprinzând teme legate de descrierea bolii, diagnosticare, posibilități de tratament, recuperare, soluții de adaptare la noua condiție de viață, contacte, bibliografie utilă, etc. Acest ghid, în ediția a doua, va apare în cursul anului 2017.