Ghid de diagnostic și tratament în neurologie

Această nouă ediţie din anul 2010 a Ghidurilor de diagnostic şi tratament în neurologie este o reeditare revizuită şi adăugită a volumului similar publicat în anul 2005.
Ghid de diagnostic și tratament în neurologie
Carte
Prof.Dr. Ovidiu Băjenaru,
Editura Amaltea,
Neurologie,
978-973-162-061-9
544
2010
Română,
”Această nouă ediţie a Ghidurilor de diagnostic şi tratament în neurologie este o reeditare revizuită şi adăugită a volumului similar publicat în anul 2005. Aceste documente aparţin Societăţii de Neurologie din România (SNR) şi nu autorilor care au avut ca misiune redactarea textelor ghidurilor în concordanţă cu datele actuale bazate pe dovezi ştiinţifice obiective privind aspectele de diagnostic şi de trata mentale afecţiunilor respective. În egală măsură, SNR îşi exprimă recunoştinţa faţă de cei care au redactat aceste ghiduri, care, cu profesionalism şi responsabilitate, au investit timpul lor preţios în această activitate utilă tuturor neurologilor din ţară. În concordanţă cu hotărârea Adunării Generale din mai 2009 a Societăţii de Neurologie din România, volumul de faţă conţine acele ghiduri redactate de grupuri de lucru ale Societăţii (care au fost supuse dezbaterii publice ale acesteia cu prilejul Adunării Generale menţionate, după care au fost aprobate prin vot unanim al acesteia) în raport cu parti cu larităţile sistemului de asistenţă medicală actual din România, dar şi cu exigenţele ştiinţifi ce unanim acceptate pe plan internaţional, precum şi o serie de ghiduri deja redactate şi adoptate de societăţile ştiinţifice internaţionale cele mai reprezentative din domeniul neurologiei (European Federation of Neurological Societies, European Stroke Organization şi American Heart Association/American Academy of Neurology/American Stroke Association) pentru acele afecţiuni faţă de care Societatea de Neurologie din România a considerat că abordarea medicală trebuie realizată şi în ţara noastră în concordanţă cu normele internaţionale deja adoptate de aceste foruri. În facilitarea procesului de obţinere a dreptului de traducere, publicare şi de folosire în România a acestor ghiduri am beneficiat de ajutorul deschis şi necondiţionat, oferit cu multă prietenie pentru neurologii din România de către câteva personalităţi de primă mărime din neurologia mondială, Cuvânt înainte cărora le exprim şi public pe această cale mulţumirile noastre: Profesorului Vladimir Hachinski (Preşedinte în exerciţiu al World Feder ati on of Neurology şi Editor-Şef al revistei „Stroke”), Profesorului Werner Hacke (Preşedinte în exerciţiu al European Stroke Organization), Consiliului executiv al European Federation of Neurological Societies precum şi conducerii Editurii Karger. Nu în ultimul rând doresc să mulţumesc colegilor mei din Clinica de Neurologie a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, care au depus un efort enorm şi de mare responsabilitate în traducerea riguroasă a textelor ghidurilor originale din limba engleză, care să respecte cu exactitate toate aspectele şi sensurile corespunzătoare în limba română medicală: Conf.Dr.Cristina Tiu, Dr.Florina Antochi, Dr.Adina Roceanu, Dr.Doina Marinescu precum şi medicilor rezidenţi Dr.Elena Teracoasa, Dr.Atena Mergeani, Dr.Floriana Boghez şi Dr.Dan Popescu. De asemenea, aduc mulţumirile mele Dr.Bogdan Ovidiu Popescu – Secretar General al Societăţii de Neurologie din România pentru eforturile constante de organi zare şi tehnoredactare şi medierea colaborării cu Editura Amaltea, cărora doresc să le mulţumesc, de asemenea, pentru colaborarea constantă în editarea Romanian Journal of Neurology şi a altor documente ale Societăţii. Forma finală a ghidurilor din acest volum a fost înaintată şi prin Comisia de Neurologie pentru adoptarea lor ca documente oficiale ale Ministerului Sănătăţii (de menţionat faptul că Ghidul de diagnostic şi tratament pentru bolile cerebro-vasculare, prezent şi în acest volum, a obţinut deja acest statut prin Ordinul Ministrului Sănătăţii publicat în Monitorul Oficial nr. 608 bis din 3 septembrie 2009). Bucureşti , 10 aprilie 2010 Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru Preşedintele Societăţii de Neurologie din România” Extras din publicație