Protocol Program MS Nurse România

Draft 1

Nr. …../18.03.2017

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE

privind inițiere programului MS Nurse România

pentru oferirea de servicii de specialitate persoanelor afectate de scleroza multiplă (SM) și

dezvoltarea rețelei naționale a serviciilor medicale și sociale în domeniul SM

 

I.       PĂRȚILE PROTOCOLULUI

 1. ASOCIAȚIA DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ DIN ROMÂNIA (ASMR), cu sediul în Oradea, str.Ady Endre 26, ap.8A, având numărul de înregistrare fiscală CUI: 22019802, reprezentată de Laurențiu Lazăr, în calitate de director executiv, în calitate de coordonator al rețelei naționale de promovare și dezvoltare a serviciilor de specialitate pentru persoanele afectate de SM.

 și

 2. COMITETUL DE INIȚIATIVĂ MS NURSE constituit la Congresul ASMR 2017 și format din persoanele înscrise în tabelul de la finalul documentului, în calitate de membri ai comitetului, numit în continuare comitet colaborator.

 II.    SCOPUL PROTOCOLULUI

Inițierea, diversificarea, dezvoltarea și promovarea Programului MS Nurse România, pentru îmbunătățirea accesului și calității serviciilor de specialitate destinate pacienții afectați de scleroză multiplă din România.

III. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul protocolului în constituie colaborarea strânsă dintre părțile semnatare în vederea atingerii următoarelor obiective concrete:

 1. Inițierea programului MS Nurse România prin:
  1. Constituirea comitetului de inițiativă MS Nurse România;
  2. Crearea de proceduri interne și instrumente de lucru ale comitetului MS Nurse cu sprijinul ASMR;
  3. Atragerea de resurse pentru dezvoltarea programului (umane, financiare, parteneriale);
  4. Crearea unei rețele naționale MS Nurse România, cu un minim de un asistent medical MS pe regiune;
  5. Asigurarea personalității juridice distincte a Programului MS Nurse România, în conformitate cu deciziile comitetului MS Nurse;
  6. Extinderea rețelei naționale de servicii SM, ca instrument de lucru complementar pentru rețeaua MS Nurse România, prin dezvoltarea Programului SM al serviciilor prestate de partenerii de rețea, cu specific pentru această maladie, care include protocoale și particularități specifice în fiecare specializare practicată și prezentată într-un pachet de servicii personalizat, pentru a putea fi promovat;
 2. Creșterea numărului de persoane afectate de SM care beneficiază de servicii de specialitate oferite de Programul MS Nurse România și prestatorii parteneri ai rețelei naționale de servicii SM prin:
   1. Administrarea de servicii specializate de asistență medicală primară de tipul MS Nurse, pentru persoanele cu SM înscrise în Registrul SM al serviciului MS Nurse, cu deservire în procedură individualizată, la domiciliu sau în cadrul unor instituții partenere în rețeaua națională de servicii SM;
   2. Crearea de către ASMR a unui program de promovare națională a serviciilor partenerului, în baza unui Plan Anula de Colaborare pentru Tratament (PACT) agreat de părți;
   3. Asigurarea unui secretariat preliminar de către ASMR pentru organizarea de grupuri care solicită servicii specializate furnizate de partener;
   3. Creșterea calității și a notorietății serviciilor specializate ale Programului MS Nurse și a prestatorilor parteneri ai rețelei naționale de servicii SM prin:
     1. Racordare prestatorului partener la mișcarea națională de SM și includerea în comunitatea științifică SM inițiată și sprijinită de ASMR, în vederea participării active în domeniul științific de profil, la manifestări și proiecte științifice în domeniu;
     2. Inițierea de proiecte comune în domeniul SM în vederea creșterii calității și a vizibilității serviciilor destinate beneficiarilor afectați de SM;
     3. Inițierea unui buletin informativ specific

IV.  DURATA PROTOCOLULUI

 1. Contractul are valabilitate de 3 ani și își produce efectele de la data semnării lui de către părți.
 2. Contractul poate fi prelungit:
  1. din oficiu, cu încă 3 ani, în cazul în care nu a intervenit o notificare de reziliere unilaterală sau un acord de încetare a protocolului de colaborare;
  2. prin acordul părților, cu încheierea unui act adițional de completare sau/și modificare a prezentului acord.

 V.     RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

1.     Responsabilitățile ASMR în calitate de coordonatorului rețelei naționale de promovare și dezvoltare a serviciilor de specialitate pentru persoanele afectate de SM:

 1. Inițierea secretariatului executiv pentru formarea Programului MS Nurse, pentru asigurarea demersului administrativ de organizare;
 2. Asigură realizarea demersurilor administrative pentru organizarea legală a Programului MS Nurse România;
 3. Identificarea, planificarea și organizarea secretariatului preliminar a unor grupuri de pacienți din România pentru a beneficia de servicii specializate prestate de parteneri rețelei SM și Programul MS Nurse România, într-o serie, două, sau mai multe/an, pe o perioadă determinată de timp (5,10,20 de zile) în conformitate cu PACT
 4. Identificarea, planificarea și organizarea secretariatului preliminar a unor grupuri de pacienți din localitățile riverane pentru a beneficia de servicii specializate prestate de parteneri rețelei SM și Programul MS Nurse România, ca grup organizat sau individualizat, în activități de zi, în conformitate cu PACT
 5. Organizarea de întâlniri tematice pentru persoanele afectate de SM în cadrul serviciului specializat al prestatorilor parteneri cuprinși în rețeaua SM, în măsura în care aceștia consideră util și dispune de resursele necesare pentru colaborare
 6. Promovarea Programului MS Nurse România și a serviciilor rețelei naționale SM în revista Columna, cu spațiu de articole în 4 numere/an, revistă care este distribuită în format print (abonamente în toată țara) și electronic, descărcată gratuit de pe adresa web www.sclerozamultipla.ro, în conformitate cu PACT;
 7. Includerea unor fluturași promoționali în corespondența de distribuire a revistei Columna către abonați;
 8. Acordarea anuală a unui fond de carte de specialitate donat de ASMR asistenților medical ai Programului MS Nurse România și prestatorilor parteneri cuprinși în rețeaua SM pentru a le oferi beneficiarilor serviciilor proprii spre consultare și studiu;
 9. Trimite asistenților medicali ai Programului MS Nurse și prestatorilor parteneri din rețeaua SM câte 10 exemplare din revista Columna/număr de apariție, pentru a le oferi beneficiarilor serviciilor proprii spre consultare și studiu;
 10. Invitarea coordonatorilor Programului MS Nurse România și ai membrilor acestuia la evenimentele științifice destinate persoanelor afectate de SM și a comunității științifice colaboratoare (seminarii, conferințe, formări, grupuri de lucru);
 11. Facilitarea participării coordonatorilor Programului MS Nurse România și ai membrilor acestuia la conferințe de specialitate în domeniul SM organizate de alte structuri ale profesioniștilor din domeniul SM;
 12. Asigură accesul coordonatorilor Programului MS Nurse România și ai membrilor acestuia la Grupul de Acțiune al Specialiștilor (GAS), inițiat de ASMR, format din specialiști în domenii de interes pentru SM, cu activitate în diverse centre medicale din România, racordate la rețeaua de servicii de specialitate inițiată de ASMR;
 13. Promovează activitatea coordonatorilor Programului MS Nurse România și ai membrilor acestuia în rețeaua națională de servicii de specialitate în domeniul SM inițiată și promovată de ASMR;
 14. Facilitarea, finanțarea sau cofinanțarea, sprijinirea și promovarea proiectelor de cercetare de specialitate inițiate sau realizate în parteneriat de către Programul MS Nurse România în domeniul SM, cu ASMR sau/și alți parteneri;
 15. Includerea Programului MS Nurse România și ai membrilor acestuia în campanii naționale ale ASMR (ex. ziua internațională SM, Ștafeta Ciclistă SM, MS Walk, etc)
 16. Postarea pe canalul ASMR de comunicare Vimeo a unor materiale video realizate de ASMR cu acordul coordonatorilor Programului MS Nurse România, sau de colaboratori ai acestuia în cadrul serviciilor de specialitate ale programului, pe teme specifice sclerozei multiple;
 17. Facilitarea de cursuri de formare pentru specialiștii serviciilor Programului MS Nurse România;
 18. Facilitează afilierea Programului MS Nurse România la rețele locale, regionale, naționale și internaționale;
 19. Postează pe pagina web a ASMR elementele de identitate vizuală Programului MS Nurse România cu consultarea și acordul acestuia;
 20. Altele, stabilite de comun acord cu coordonatorii Programului MS Nurse România.

 

2.     Responsabilitățile coordonatorilor Programului MS Nurse:

  1. Organizarea internă a Programului MS Nurse România, prin inițierea unui comitet executiv, format din persoanele semnatare ale acestui protocol, cu responsabilități hotărâte de acest comitet în consultare cu ASMR;
  2. Inițierea rețelei naționale MS Nurse România, cu întocmirea listei de asistenți medicali responsabili cu realizarea de activități specifice rețelei;
  3. Inițierea Agendei MS Nurse pentru fiecare an de activitate și implementarea acestuia;
  4. Colaborarea cu ASMR pentru dezvoltarea Registrului SM Nurse, a softului de monitorizare la distanță și implementarea acestuia;
  5. Efectuarea de vizite la domiciliu, sau programate în cadrul unor servicii specializate furnizate de prestatori parteneri din rețeaua națională SM;
  6. Organizarea de întâlniri tematice pentru persoanele afectate de SM în cadrul serviciului specializat din cadrul rețelei naționale SM, sau în altă locație, cu colaborarea ASMR, în conformitate cu Agenda anuală MS Nurse România;
  7. Trimiterea către ASMR de materiale de promovare a serviciilor proprii în revista Columna, cu spațiu de articole în 4 numere/an, revistă care este distribuită în format print (abonamente în toată țara) și electronic, descărcată gratuit de pe adresa web www.sclerozamultipla.ro, în conformitate cu PACT, în măsura în care consideră util și dispune de resursele necesare;
  8. Trimiterea către ASMR de fluturași și materiale promoționale proprii, care să fie incluse în corespondența de distribuire a revistei Columna către abonați, în măsura în care consideră util și dispune de resursele necesare;
  9. Primește fondul de carte de specialitate donat de ASMR pentru a le oferi beneficiarilor serviciilor proprii spre consultare și studiu;
  10. Primirea a câte 10 exemplare din revista Columna/număr de apariție, pentru a le oferi beneficiarilor serviciilor proprii spre consultare și studiu;
  11. Participarea la evenimentele științifice destinate persoanelor afectate de SM și a comunității științifice colaboratoare (seminarii, conferințe, formări, grupuri de lucru), pentru care primește invitație, în măsura în care consideră util și dispune de resursele necesare pentru participare;
  12. Participarea la conferințe de specialitate în domeniul SM, facilitate de ASMR și organizate de alte structuri ale profesioniștilor din domeniul SM, în măsura în care consideră util și dispune de resursele necesare pentru participare;
  13. Participă activ la Grupul de Acțiune al Specialiștilor (GAS), inițiat de ASMR, format din specialiști în domenii de interes pentru SM, cu activitate în diverse centre medicale din România, racordate la rețeaua de servicii de specialitate inițiată de ASMR, în măsura în care consideră util și dispune de resursele necesare pentru participare;
  14. Oferă informațiile necesare pentru promovarea de către ASMR a activității prestatorului partener în rețeaua națională de servicii de specialitate în domeniul SM inițiată și promovată de ASMR, în măsura în care consideră util și dispune de resursele necesare;
  15. Acceptarea facilitării, finanțării sau cofinanțării, a sprijinirii și promovării proiectelor de cercetare de specialitate inițiate sau realizate în parteneriat de către Programul MS Nurse România în domeniul SM, cu ASMR sau/și alți parteneri, în măsura în care consideră util și dispune de resursele necesare;
  16. Participarea Programului MS Nurse România în campanii naționale ale ASMR (ex. ziua internațională SM, Ștafeta Ciclistă SM, MS Walk, etc), în măsura în care consideră util și dispune de resursele necesare pentru participare;
  17. Acordarea de materiale video pentru postarea pe canalul ASMR de comunicare Vimeo a unor materiale video realizate de ASMR cu acordul Programului MS Nurse România, sau de colaboratori ai acestuia în cadrul serviciilor de specialitate ale prestatorului partener, pe teme specifice sclerozei multiple, în măsura în care consideră util și dispune de resursele necesare pentru postare;
  18. Participarea la cursuri de formare pentru specialiștii serviciilor proprii, facilitate de ASMR, în măsura în care consideră util și dispune de resursele necesare pentru participare;
  19. Postează pe pagina web proprie elementele de identitate vizuală ale ASMR cu consultarea și acordul acesteia;
  20. Promovează colaborarea cu ASMR prin intermediul instrumentelor de comunicare externă proprii (web, platforme de socializare, etc);
  21. Altele, stabilite de comun acord cu prestatorul partener.

 

 1. VI.  DISPOZIȚII FINALE
  1. Prezentul acord poate fi reziliat unilateral sau prin acordul părților, oricând una din cele două părți consideră ca fiind necesar.
  2. Prezentul acord este încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Comitet MS Nurse România

Membrii fondatori

 

 

Nr.

Nume și prenume

CNP/CI

Adresă/tel

semnătura

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

ASMR

Pușa Pescariu

Președinte

 

 

Laurențiu Lazară

Director executiv