Proces Verbal Congres ASMR

23 martie 2016, București

Nr.Reg.Congres: 2/23.03.2016

 

 

PROCES VERBAL

SEDINTEI DE ADUNARE GENERALĂ (CONGRES) A

ASOCIAȚIEI DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ DIN ROMÂNIA

 

În conformitate cu prevederile Art.13 lit h din Statutul Asociației de Scleroză Multiplă din România, a fost convocată ședința ordinară a Adunării Generale (denumită în continuare Congres) a Asociației, la data de 23 martie 2016, ora 09.30, la Centrul de Formare Profesională Pr.Prof.Dumitru Stăniloaie. Sedința a avut următoarea ordine de zi:

Ratificarea deciziilor CD al ASMR, după cum urmează:

 1. Decizia privind aprobarea listei noilor membrii ASMR.
 2. Decizia privind aprobarea Agendei Pacientului 2016 (Planul de acțiune 2016)
 3. Efectuarea alegerilor pentru Consiliul Director 2016 (locurile vacante în urma demisiei);
 4. Efectuarea alegerilor pentru Consiliul Director 2017;
 5. Raportului de activitate 2015;
 6. Raportul cenzorului 2015;
 7. Codului Etic ASMR;
 8. Protocolul de rețea ASMR;
 9. Diverse.

 

Din totalul de 121 de membri ai Asociației, s-au deschis, până la începerea lucrărilor Congresului ASMR 2016, un număr de 15 grupuri de suport, după cum urmează (în ordine alfabetică): Alba, Arad, Bihor, Bistrița, Brașov, București, Cluj, Constanța, Dolj, Hunedoara, Neamț, Sibiu, Suceava, Târgoviște, Vâlcea. Membrii afiliați la grupurile de suport au delegat, pe bază de tabel de semnături, câte o persoană cu drept de vot în congresul ASMR, în conformitate cu prevederile Art.13 lit.h și lit.c din Statutul ASMR.

În deschiderea lucrărilor, președintele interimar al Asociației, domnul Ion Dorian prezintă decizia de acceptare a noilor membri în ASMR, conform Procesului verbal al Consiliului Director al ASMR, care a avut loc în data de 23 octombrie 2015, la Hotel Rozmarin din Predeal, apoi supune la vot ordinea de zi a Congresului.

        Se aprobă în unanimitate.

 

Se trece la primul punct al ordinii de zi:

 1. Decizia privind aprobarea listei noilor membri ASMR.

Se ia act de decizia CD interimar al ASMR și se numără voturile valide în număr de 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, prezentate de cei 12 reprezentanți ai grupurilor de suport.

 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi:

 1. Decizia privind aprobarea Agendei Pacientului 2016 (Planul de acțiune 2016)

Se aprobă cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri.

S-a propus ca la implementarea panului de acțiune să se respecte următoarele hotărâri ale congresului:

-          Reprezentanții locali vor face selecția participanților la seminarul național

-          Fiecare grup local va primi un procent de participare la seminar direct proporțional cu numărul de membrii în grupul local;

-          Locurile rămase libere la seminarul național, ca urmare a selecției organizate de reprezentantul local vor fi redistribuite la nivel național, în funcție de cerere;

-          Este necesară organizarea unui congres și la Seminarul Național, pentru lansarea noului CD pentru anul 2017;

-          Se solicită optimizarea paginii web www.sclerozamultipla.ro

-          Modificarea în protocolul cu organizațiile de suport a termenului de foste organizații SSMR, care sa fie înlocuit cuorganizații de SM și de suport;

-          Realizarea unei consultări web privind contruirea programului Ice Bucket Chalange cu termend până la MS Day, iar CD ASMR va analiza rezultatele și va propune un program pentru următorul Congres.

 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi:

3. Alegerea președinților pentru anii 2016;

3.1. Președintele ales pentru anul 2016 este Cristina Bungărdean, reprezentant al grupului de suport Bistrița.

Se aprobă cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri.

 

3.2.                       Președintele ASMR 2016, Cristina Bungărdean propune lista membrilor CD.

Se aprobă cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri.

 

3.3.                       Lista Consiliului Director ASMR 2016, este după cum urmează:

3.3.1.        Potra Stanca-Melania-Maria, domiciliată în Cluj-Napoca, (date personale),

3.3.2.        Dragoș-Gheorghe Zaharia, domiciliat în Alba Iulia, (date personale),

3.3.3.        Stoica Florin, domiciliat în Timișoara, (date personale),

3.3.4.        Mate Ferenc,domiciliat în Oradea, (date personale),

3.3.5.        Cristina Bungărdean, din Bistrița Năsăud (date personale).

 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi:

4. Efectuarea alegerilor pentru Consiliul Director 2017;

4.1. Președintele ales pentru anul 2017 este Stanca Petra, reprezentant al grupului de suport Cluj.

Se aprobă cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri.

 

4.2. Președintele ASMR 2017, Stanca Potra propune lista membrilor CD la Congresul extraordinar organizat la seminarul SM din toamnă.

Se aprobă cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri.

 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:

5. Raportului de activitate 2015;

Se aprobă cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri.

 

Se trece la punctul șase al ordinii de zi:

6. Raportul cenzorului 2015;

Se aprobă cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri.

Se trece la punctul șapte al ordinii de zi:

7. Codului Etic ASMR;

Se propune realizarea unui grup de lucru moderat de domnul Danila Petru.

Se aprobă cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri.

 

Se trece la punctul opt al ordinii de zi:

8. Protocolul de rețea ASMR;

Se propune realizarea unui grup de lucru moderat de domnul Danila Petru.

Se aprobă cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri.

 

Se trece la punctul nouă al ordinii de zi:

9. Diverse.

Nu este cazul.

 

Domnul Lazăr Laurențiu Ioan, director executiv al asociaţiei, este împuternicit de președintele Asociației  pentru a semna actele asociaţiei atât în faţa notarului public, a instanţelor judecătoreşti şi oriunde va fi necesar, atât pentru actele juridice, cât şi pentru cele economice, totodată fiind cel care deţine şi utilizează ştampila asociaţiei și gestionarea conturilor asociației.

 

 

                                                                      Membri delegați cu drept de vot

1. Alba, Dragoș Zaharia

2. Bihor, Mate Ferencz

3. Bistrița, Cristina Bungărdean

4. Brașov, Rodica Carapalea

5. București, Cristina Vlădău

6. Cluj, Stanca Potra

7. Constanța, Ion Dorian

8. Dolj, Camelia Babeș

9. Hunedoara, Radu Igna

10. Neamț, Alexandra Gâda

11. Suceava, Elena Maxinese

12. Dâmbovița, Evelina Popescu

13. Vâlcea, Liliana Vezetiu